#STEAMLH gara eta HYPE hau jaisterik ez dau

#Steameuskadiren helburuekin buruz buru lan egiten dugu

neskUP! -en helburua genero berdintasuna sustatzea da teknologiaren, programazioaren eta artearen munduan, nesken eta emakumeen parte hartzea eta ahalduntzea arlo horietan.

Berdintasunaren eta aniztasunaren alde borrokatzen duten emakumeak

Gure erronkak eta helburuak

Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea, eta guztiontzako etengabeko ikaskuntzarako aukerak sustatu.

Euskadin prestakuntza steam formakuntzetarako sarbidean dagoen genero-aldea murriztea, emakumeek eremu horietan duten parte-hartzea handituz.

Hazkunde ekonomiko jasangarria, inklusiboa eta iraunkorra, enplegu produktiboa eta guztiontzako lan duina sustatzea.

Berrikuntza sustatzea, industrializazioa sustatzea Teknologietarako sarbidea nabarmen handitzea